CVS

Wat is CVS?

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een aandoening waarbij de persoon meerdere klachten ervaart. De soort aandoening is tot op heden nog onbekend zo is er twijfel of het bij CVS gaat om één aandoening of een combinatie van meerdere klachten. Wel is het zo dat bij deze aandoening de klachten van langdurige aard zijn. Deze klachten zorgen voor moeite bij het uitvoeren van alledaagse taken, zo kunnen deze voelen alsof er echt tegen opgezien wordt.

Oorzaak CVS

Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak van de aandoening CVS. Wel zijn er factoren die misschien invloed hebben op het ontwikkelen van deze aandoening. Zo kunnen factoren als:

 • Hersenen en zenuwen
 • Lichamelijke aandoening
 • Hormonen
 • Afweer
 • Aanleg
 • veranderingen als een nieuwe baan

De kans voor CVS vergroten.

Klachten CVS

Deze aandoening beïnvloed direct het vermogen van het uitvoeren van alledaagse taken. Dit komt omdat de klachten direct invloed hebben op het gedrag en fysiek vermogen. De klachten die men ervaart bij deze aandoening zijn:

 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Hoofdpijn
 • Geheugenstoornis
 • Zwak gevoel
 • Spierpijn
 • Concentratieproblemen

In ernstige gevallen kan er zelfs koorts optreden.

Behandeling

De fysio kan helpen met de klachten van CVS zoals vermoeidheid en spierpijn. Het is belangrijk om te blijven bewegen zodat het lichaam een gezonde bloedcirculatie kan blijven houden en ondersteunen. Daarnaast is het behoud of verbeteren van kracht en conditie van belang. Zo kan er een plan van aanpak worden gemaakt door middel van oefentherapie, binnen de grenzen wat voor u mogelijk is. Door de vermoeidheid lijkt alles zwaar, om dit te doorbreken word er eerst op een rustige manier gekeken om hoe er meer lichamelijke sport in het dagelijkse routine kan. Denk hierbij aan 15 tot 30 minuten aan oefeningen. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden zodat de patiënt zich niet nog vermoeider voelt voor taken als werken of sociale bezigheden.

Er is geen directe genezing van deze aandoening mogelijk. Wel kan de fysiotherapeut helpen met het omgaan van de klachten zolang deze duren. Door ondersteuning en begeleiding op te zoeken voelen patiënten met deze aandoening zich gesteund. Ook geven ze vaak aan de aandoening zo dragelijker te vinden.

Bel ons 085 301 15 05