Missie & Visie

Missie

Onze missie is het leveren van hoogwaardig en gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg in de regio “groot” Den Haag in de buurt van de patiënt. Binnen onze aanpak staat de patiënt centraal en het behandelplan wordt samen met de patiënt vormgegeven op basis van diens persoonlijke doelen. Aan de hand van evidente zorgplannen wordt de patiënt van intake tot nazorg begeleid door een van onze bedreven fysiotherapeuten. Om zo efficiënt mogelijk te zijn, zoeken wij met onze samenwerkende zorgpartners altijd naar innovatieve oplossingen ter verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorgproducten.

Visie

B&B Healthcare staat voor gezond bewegen. Onze visie luidt “leven is bewegen” en vindt zijn oorsprong in het constante streven naar vooruitgang. Vooruitgang op alle vlakken. Maar ook vanuit de gedachte dat alles in beweging is en dit dus constant te blijven verbeteren. Ontwikkeling van de patiënt, de medewerker, het kennis domein, de multidisciplinaire samenwerking en de organisatie is ons constante doel. Zonder beweging is er geen vooruitgang. Om gezond bewegen mogelijk te maken zijn onze diensten volledig gericht op het verbeteren van de kwaliteit van bewegen en leven. Om deze kwaliteit te waarborgen zetten wij de hulpvraag van de patiënt centraal, waarbij een actieve inzet en eigen verantwoordelijkheid binnen onze revalidatieprocessen een belangrijk onderdeel zijn.

We spelen in op de actuele veranderingen binnen de zorg en door ons kritisch en reflectief op te stellen optimaliseren we onze zorgproducten. Wij willen voor iedereen de meest evidentie zorg leveren en om deze kwalitatieve ambities te waarborgen, zijn we lid van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Via het SKF participeren de therapeuten in een proces waarbij de kwaliteit gewaarborgd wordt door continue verbeterproces op individueel niveau.