Tarieven en vergoedingen

B&B Healthcare heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wij hanteren dus de tarieven die afgesproken zijn met de zorgverzekeraars. Voor kinderen onder de 18 jaar zit fysiotherapie in de basisverzekering en kunnen zij per kalenderjaar 18 behandelingen krijgen. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan valt fysiotherapie niet binnen uw eigen risico en worden de facturen voor fysiotherapie naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Tarieven

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie of wanneer uw huidige behandelingen voor dat kalenderjaar zijn verbruikt, dan gelden de tarieven hieronder.

Reguliere fysiotherapie zitting €37,-
Reguliere fysiotherapie zitting €47,-
Geriatrie fysiotherapie zitting €47,-
Intake en onderzoek na screening €47,-
Intake en onderzoek na verwijzing €47,-
Verstrekte verband/ tape/ hulpmiddelen Kostprijs
Langdurige tijdrovende rapporten fysiotherapie €80,-

Aanvullende verzekering

Bij een aanvullende verzekering vallen de behandelingen dus niet binnen uw eigen risico. U hoeft dan geen eigen risico te betalen wanneer u naar de fysiotherapeut toegaat en een aanvullende verzekering heeft. Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf bij een chronische aandoening. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Na de 20 behandelingen komt de fysiotherapie vergoeding vanuit het basispakket. Als u niet precies weet of u verzekerd bent voor fysiotherapie of voor hoeveel behandeling u verzekerd bent, dan kunt u dit navragen bij u zorgverzekeraar of bij één van onze fysiotherapeuten. Aan de hand van uw NAW-gegevens kunnen de fysiotherapeuten bij B&B Healthcare precies zien welke zorgverzekering u heeft en hoeveel behandelingen u per kalenderjaar heeft.