Tekst
Lettertype

Algemene fysiotherapie

Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een georganiseerd geheel van gewrichten, spieren en botten waar we dagelijks op rekenen. Dagelijkse activiteiten als lopen, staan, bukken en rennen worden als vanzelfsprekend gezien. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, merkt u pas op wanneer u klachten, blessures of pijn krijgt. Algemene fysiotherapie zorgt voor het verminderen of wegnemen van de klachten, blessures en pijn. Bij B&B Healthcare wordt er door middel van een persoonlijk behandelplan gezocht naar de juiste oplossing om de klachten, blessures en pijn te verminderen of weg te nemen. Daarnaast zal de fysio u adviseren en begeleiden zodat de dagelijkste activiteiten weer kunnen worden uitgevoerd. Ook geven de fysiotherapeuten van B&B Healthcare advies over het voorkomen van blessures en klachten in de toekomst.

Bel ons 085 301 15 05Afspraak maken

Onze werkwijze

Binnen ons team bij B&B Healthcare hanteren wij een gestructureerde werkwijze om uw klachten zo effectief mogelijk te behandelen. Onze werkwijze is onderverdeeld in drie fases, namelijk:

  1. Diagnose
  2. Therapie
  3. Nazorg en/of preventie

Ook bovenstaande drie fases zijn weer verder onderverdeeld in een aantal stappen. Voor de fase diagnose vindt eerst een inventarisatie met hulpvragen plaats. Vervolgens vindt er een intake gesprek plaats met één van onze fysiotherapeuten. Hierbij wordt er ook een lichaam onderzoek gedaan. Aan de hand van dit onderzoek en het intakegesprek volgt een behandelplan die specifiek op uw lichaam en klachten wordt vastgesteld.

 

Tijdens de therapie fase wordt er voor het behandelen eerst een voorlichting gegeven. Daarna wordt uw op functie niveau behandeld. Denk hierbij aan kracht, mobiliteit en coördinatie. Vervolgens wordt uw behandeld op activiteiten- en participatieniveau. Na deze behandelingen vindt een tussentijdse meting plaats. Hierbij wordt er gekeken naar uw voorgang en of de behandelingen voortgang boeken. Na de meting vindt er specifieke training plaats gericht op ‘’return to participation’’. Ten slotte volgt na het verlichten van uw pijn of na uw revalidatie de afsluiting. Dit betreft een eindmeting, eindverslag & een rapportage.

In de laatste fase vindt de nazorg en/of preventie plaats. Afhankelijk van uw klacht, pijn of blessure zal u zelfstandig trainen of onder begeleiding van een fysiotherapeut. Voor preventie krijgt uw ook een voorlichting over belemmerende & bevorderende factoren. Ten slotte is er de mogelijkheid voor training van een personal trainer.

Waarom fysiotherapie?

Tegenwoordig is fysiotherapie niet meer weg te denken uit de zorg. Zo gaan er jaarlijks gemiddeld 3 miljoen mensen naar de fysio. Fysiotherapeuten willen mensen helpen die klachten, pijn of blessures hebben door deze weg te nemen of te verminderen. Op deze manier helpt een fysiotherapeut om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.