Gescheurde kruisband

Wat is een gescheurde kruisband?

Wat is een gescheurde kruisband? Binnenin het kniegewricht bevinden zich twee kruisbanden. Deze kruisbanden hebben een grote functie wat betreft de stabiliteit van het kniegewricht. De voorste kruisban heeft de functie om een voorwaartse beweging van het scheenbeen te kunnen remmen. De achterste kruisband doet juist het omgekeerde en zorgt er dus voor dat het onderbeen in een achterwaartse beweging geremd kan worden. Beide kruisbanden zorgen er ook nog voor dat een draaibeweging van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen afgeremd kan worden.

Wanneer u een gescheurde kruisband heeft in uw kniegewricht, dan mist u stabiliteit van het onderbeen, dat te ver naar achteren of voren kan bewegen. Dit kan ervoor zorgen dat u door uw knie kan zakken. Echter kunnen sommige mensen ook zonder voorste-of achterste kruisband functioneren. Dat kan alleen wanneer er een goede controle is van de andere structuren. Denk hierbij aan spieren die ook stabiliteit aan het kniegewricht bieden.

De oorzaak van een gescheurde kruisband

Een gescheurde kruisband is vaak te wijten aan een snelle beweging, waarbij de knie naar binnen zakt. U kunt dan iets horen scheuren of knappen, waarbij u een erg pijnlijk moment kunt ervaren. Vervolgens zal de knie binnen een aantal uur vollopen met vocht.

Wel of geen een operatie aan de gescheurde kruisband?

In iets meer dan de helft van de gevallen waar sprake is van een gescheurde kruisband, wordt er gebruik gemaakt van een operatie. Er is dus ook een deel van de gevallen waar er geen gebruik wordt gemaakt van een operatie. In de meeste situaties van alle gevallen wordt er namelijk eerst een periode getraind door middel van fysiotherapie. Er wordt dan na een periode van ongeveer 6-12 weken besloten of er wel of niet gebruik moet worden gemaakt van een operatie. Bij een operatie is het belangrijk dat de knie tot rust komt voor de operatie en dat de spieren zo optimaal mogelijk zijn.

Wat gebeurd er na de operatie?

Na de operatie zal de fysiotherapeut direct oefeningen voor thuis meegeven. 5 dagen later zal er een eerste afspraak plaatsvinden. De eerste oefeningen lijken gemakkelijk, maar zullen nog erg veel moeite kosten.

Hoe ziet de revalidatie na operatie van een gescheurde kruisband eruit?

Tijdens de eerste periode (4-6 weken) loopt u op krukken. In deze periode is het namelijk belangrijk om de mobiliteit te verbeteren. Dit in combinatie met lichte oefeningen die de spieren weer zullen activeren.

6 weken na operatie

Na de eerste 6 weken start er een nieuwe fase. Tijdens deze fase is het belangrijk dat de strekking goed is en dat de zwelling minimaal is. Tijdens deze fase bouwt u samen met de fysiotherapeut de spierkracht van de omliggende spieren op en er zal veel aandacht worden besteed aan de stabiliteit van de knie.

12 weken na de operatie

12 weken na de operatie is in de meeste gevallen een belangrijk punt voor sporters. Indien alles goed is verlopen, kan er worden opgebouwd aan de hand van hardlopen. Hiernaast zal er ook een krachttest gedaan worden om het verschil tussen rechts en links te meten.

 

 

6 maanden na de operatie

Na langere tijd zal u sprongtesten doen. Voor deze eerste 6 maanden bent u ook al bezig geweest met sprong training. Na de eerste 6 maanden kan er rustig begonnen worden met het doen van draaibewegingen van de knie, waarbij er dus al meer sportgericht gewerkt kan gaan worden. Dit is ook het tweede testmoment, waar het krachtsverschil tussen het linker en rechterbeen gemeten zal worden.

9 tot 12 maanden na de operatie

Na 9 tot 12 maanden zal de fysiotherapie op zijn einde lopen. Dit is ook het derde en laatste testmoment. Het verschil tussen het linker en rechter been wordt gemeten en de patiënt zal een vragenlijst moeten invullen. Indien alles in orde is, kan de sport weer rustig opgebouwd worden. Hierbij is het uiteindelijke doel dat er weer meegedaan kan worden bij een wedstrijd.

B&B Healthcare

Het is erg belangrijk om na een trauma (bijv. een val) een afspraak te maken met een specialist. U kunt als eerste wat testen laten uitvoeren bij onze fysiotherapeut. In combinatie met de ontstaanswijze, is het goed om langs te gaan bij de orthopeed, zodat er een MRI scan gedaan kan worden, om te kijken of er sprake is van een gescheurde kruisband.

B&B Healthcare beschikt over ervaren fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten die last hebben van een gescheurde kruisband. Onze specialisten hebben zelfs een site ontwikkeld om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over een gescheurde kruisband.

Last van een gescheurde kruisband? Maak hier uw afspraak aan. Afspraak maken